Car damaged from crash

Tipuri de asigurare auto

În Germania, asigurarea auto, numită colocvial „Autoversicherung”, are ca termen legal „Kraftfahrtversicherung” (traducându-se mot-a-mot „asigurare pentru transport pe bază de putere”). Acest concept de asigurare include atât asigurarea CASCO (Kaskoversicherung), cât şi asigurarea de răspundere civilă (RCA în RO, „Halfpflichtversicherung” în DE). Încheierea unei asigurări auto este obligatorie din punct de vedere legal în Germania din 1965. În consecință, a fost introdusă asigurarea „KFZ-Halfpflichtversicherung”, echivalentă RCA-ului. Pe lângă aceasta, mai există două variante de asigurare:

  • CASCO parţial - Teilkaskoversicherung
  • CASCO complet - Vollkaskoversicherung

Urmează în mod natural întrebarea: Care este diferența dintre cele trei tipuri de asigurare?

KFZ-Halfpflichtversicherung

Aceasta este asigurarea de bază. Ea acoperă daunele rezultate în urma utilizării obișnuite a automobilului. Prin utilizarea automobilului ne referim la condus, încărcarea şi descărcarea bagajelor, alimentarea cu combustibil, urcarea şi coborârea din vehicul. Când însă daunele nu sunt cauzate în mod direct de utilizarea autoturismului, de exemplu atunci când căruciorul de cumpărături loveşte un alt automobil, această asigurare nu are aplicabilitate. Acelaşi lucru este valabil atunci când conducătorul auto se află în stare de ebrietate sau sub influenţa drogurilor şi provoacă un accident. Preţurile unei asemenea asigurări depind de mai mulţi factori, printre care anul de fabricație al autoturismului, modelul, kilometrajul, vârsta conducătorului auto şi numărul de conducători.

Teilkaskoversicherung

Teilkaskoversicherung vine ca şi o completare la KFZ-Halfpflichtversicherung. Prin aceasta, mașina este asigurată față de:

  • catastrofe naturale: furtuni, grindină, inundaţii, fulgere
  • incendiu, spargerea geamurilor, furtul parţial sau integral al maşinii, explozie, accidente cu animale sălbatice

Asigurarea nu se aplică în cazul erorilor umane, chiar dacă acestea sunt provocate de forțele naturii.

Vollkaskoversicherung

Vollkaskoversicherung este o completare a asigurărilor auto anterior menţionate, fiind opţională. Aceasta acoperă, de asemenea, daunele survenite în urma fulgerelor, furturilor, inundațiilor, furtunilor, accidentelor cu animale sălbatice, etc. Mai acoperă însă şi accidentele cauzate de factorul uman, cum ar fi vandalismul şi accidentele cu fugă de la locul faptei cauzate de alti şoferi, dar nu şi daunele cauzate intenţionat de cel asigurat. Revendicarea va fi respinsă, de asemenea, dacă influenţa drogurilor sau consumul de băuturi alcoolice de către șofer se numără printre circumstanțe. Preţurile Vollkaskoversicherung variază, ca şi cele pentru Halfpflichtversicherung, deşi sumele sunt în general substanţiale din cauza plajei mari de situaţii contra cărora eşti asigurat.

Deutsche Übersetzung

Verschiedene Arten der Autoversicherung

Der umgangssprachliche Begriff für eine Kraftfahrtversicherung ist Autoversicherung. Es handelt sich hierbei um eine Versicherung, die eine Kaskoversicherung sowie Haftpflichtversicherung für Kraftfahrzeuge beinhaltet. Seit dem 5. April 1965 ist es in Deutschland Pflicht, eine Autoversicherung abzuschließen. Deswegen wird die Kfz-Haftpflichtversicherung gefordert. Daneben gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten einer Autoversicherung:

  • Teilkaskoversicherung
  • Vollkaskoversicherung

Da stellt sich sofort die Frage, was der Unterschied zwischen diesen Versicherungen ist.

KFZ-Haftpflichtversicherung

Diese Versicherung ist sozusagen die Grundversicherung. Diese tritt ein, wenn durch den Fahrzeuggebrauch ein Schaden entstanden ist. Hierbei werden als Gebrauch das Fahren, das Be- und Entladen, das Tanken sowie das Ein- und Aussteigen gezählt. Wenn der Schaden aber nicht direkt durch die Fahrzeugbenutzung verursacht wurde, z. B. wenn der Einkaufswagen gegen ein anderes Fahrzeug rollt, springt die Haftpflichtversicherung nicht ein. Das Gleiche gilt auch, wenn der Fahrer unter Drogeneinfluss oder Trunkenheit einen Unfall verursacht. Die Beiträge der KFZ-Haftpflichtversicherung sind abhängig von verschiedenen Faktoren, wie z. B.: Baujahr, Fahrzeugmodell, die gefahrenen Kilometer pro Jahr, das Alter des Versicherungnehmers sowie die Anzahl der Fahrer.

Teilkaskoversicherung

Die Teilkaskoversicherung ergänzt die Haftpflichtversicherung. Teilkasko versichert das eigene Auto bei Naturkatastrophen wie Sturm, Hagel, Überschwemmungen und Blitzschlag. Auch die Absicherung gegen Brand, Glasbruch, Diebstahl, Explosion, Wildunfälle, sowie Raub ist inbegriffen. Im Falle des menschlichen Versagens ist die Versicherung nutzlos, auch wenn sie durch Naturgewalt ausgelöst wurde.

Vollkaskoversicherung

Die Vollkaskoversicherung ist, genau wie die Teilkaskoversicherung, eine weitere ergänzende Autoversicherung, die freiwillig abgeschlossen werden kann. Sie kommt ebenso bei Schäden durch Blitze, Überschwemmungen, Sturm, Diebstähle, Wildunfälle und weiterem zum Einsatz. Die Vollkaskoversicherung tritt ebenso bei selbstverschuldeten Unfällen ein, sowie bei Vandalismus und Fahrerflucht Unbekannter, aber sie ist nicht bei vorsätzlich herbeigeführten Schäden verpflichtet zu zahlen. Eine Inanspruchnahme wird auch im Rahmen eines Drogeneinflusses oder Trunkenheit nicht gewährleistet. Die Kosten einer Vollkaskoversicherung können genau wie bei der Haftpflichtversicherung unterschiedliche Dimension erreichen, wobei die Beiträge wegen des umfassenden Versicherungsschutzes generell nicht gering sind.

Asigurare Auto in Germania  |  Articole  |  Imprint  |  Contact

© AsigureAuto.de 2023