Asigurare Auto Germania

Asigurare Auto în Germania

În Germania, asigurările auto se împart în trei categorii: Halfpflichtversicherung - echivalent RCA, CASCO parţial – Teilkaskoversicherung, și CASCO complet - Vollkaskoversicherung.

Asigurarea Halfpflichtversicherung acoperă daunele pe care asiguratul le-a produs în mod accidental altor vehicule sau obiecte. Pentru a înregistra un automobil, ai de obicei nevoie de acest tip de asigurare pentru a putea circula pe drumurile publice. Majoritatea companiilor de asigurări din Germania oferă acest tip de asigurare auto. Prin urmare, este recomandabil ca fiecare conducător auto să se documenteze cu privire la tipul de asigurare care i se potrivește și să compare preţurile oferite de diferite companii.

CASCO parţial (Teilkaskoversicherung) este o asigurare care acoperă daunele survenite propriului autoturism. Acest tip de asigurare oferă o acoperire mai mare decât Halfpflichtversicherung.

Printr-un CASCO parţial eşti asigurat de obicei faţă de următoarele situaţii: incendiu și explozii, muşcături de jder (care pot, spre exemplu, să deterioreze cabluri), geamuri sparte și furt. Condiţiile exacte le veţi afla citind oferta asiguratorului și apoi în detaliile contractului de asigurare. Cota şi condiţiile de acoperire ale daunelor variază foarte mult între ofertele de asigurare în cazul CASCO-ului parţial.

CASCO complet (Vollkaskoversicherung) are scopul de a acoperi toate daunele unui vehicul atâta timp cât acestea au survenit în mod accidental. Aici sunt incluse nu numai daune cauzate de terţi, ci şi cele din vina proprie. Dacă un terț fuge de la locul accidentului şi nu poate fi tras la răspundere în privința despăgubirilor, compania de asigurări furnizează serviciile respective. Încheierea unei asigurări CASCO complet aduce beneficii majore în special pentru posesorii de automobile noi.

În primii doi ani, în caz de daună totală, compania de asigurări despăgubește posesorul cu o sumă care se apropie de preţul de listă al vehiculului. Daunele care rezultă în urma condusului în stare de ebrietate sau a defectelor autoturismului sunt excluse de către toți asiguratorii auto. De regulă, un CASCO complet va costa mai mult decât unul parţial. În cazul ambelor tipuri de asigurări, cu cât este mai mare contribuţia individuală a posesorului auto, cu atât mai mică va fi prima de asigurare pe care acesta va trebui să o plătească. Valoarea contribuţiei individuale ţine deci de posibilitatea financiară a fiecăruia. Şi în cazul RCA-ului există anumite similarităţi.

La CASCO-ul complet te poţi încadra în clasa „ani-lipsă-daune”, care indică improbabilitatea de cauzare a unui accident (similar cu sistemul bonus malus în România). Această clasă indică numărul de ani în care vehiculul a fost condus de posesor sau de toţi cei asigurați fără producerea unui accident. Clasa ‘ani-lipsă-daune’ este un factor decisiv în stabilirea primei de asigurare. Încadrarea în aceste categorii nu depinde de Halfpflichtversicherung (RCA).

Deutsche Übersetzung

Autoversicherungen in Deutschland

Die Autoversicherungen in Deutschland lassen sich in drei verschiedenen Kategorien einteilen. Die Haftpflichtversicherung, die Teilkaskoversicherung und die Vollkaskoversicherung.

Die Haftpflichtversicherung kommt hierbei für Schäden auf, die Sie selbst an anderen Fahrzeugen oder Gegenständen versehentlich verursacht haben. Wer ein Kraftfahrzeug in Deutschland zulassen will, der braucht mindestens diese Versicherung, um das Kraftfahrzeug im Straßenverkehr führen zu dürfen. Die meisten Versicherungen in Deutschland bieten eine Haftpflichtversicherung für Autos an. Hierbei ist es ratsam die Preise der einzelnen Versicherungen individuell an sich anzupassen und diese anschließend zu vergleichen.

Die Teilkasko ist eine Versicherung, die Schäden am eigenen Fahrzeug abdeckt. Sie bietet einen zusätzlichen Schutz zur Kfz-Haftpflichtversicherung.

Durch eine Teilkaskoversicherung ist man häufig gegen die folgenden Dinge versichert: Brand und Explosionen, Marderbisse, Glasbruchschäden und Raub. Diese werden aber in einem Angebot bzw. auch später im Vertrag mit der jeweiligen Versicherung genauestens festgehalten. Die Übernahme der Schäden variiert hier von Versicherung zu Versicherung stark.

Die Vollkaskoversicherung hat die Aufgabe, all die Schäden, die am eigenen Fahrzeug durch einen Unfall entstehen, zu ersetzen. Dazu zählen nicht nur Schäden durch Dritte, sondern auch Schäden durch eigenes Verschulden. Begeht ein Dritter Fahrerflucht nach einem Unfall und kann nicht zur Rechenschaft gezogen werden, erbringt die Versicherung entsprechende Leistungen. Vor allem für Neuwagenbesitzer ist der Abschluss einer Kfz-Vollkaskoversicherung daher sinnvoll.

In den ersten beiden Jahren kommt die Versicherungsgesellschaft im Falle eines Totalschadens bis zur Höhe des Listenpreises für den Schaden auf. Schäden, die durch Trunkenheit am Steuer oder durch Mängel am Fahrzeug entstehen, haben alle Versicherer vom Leistungsumfang ausgeschlossen. In der Regel sind die Kosten, die für eine Kfz-Vollkaskoversicherung entstehen, höher als für die Teilkasko. Beide Arten der Kfz-Versicherung haben gemein: Je höher die Selbstbeteiligung, desto niedriger fallen die Versicherungsprämien aus, die der Versicherungsnehmer zu entrichten hat. Es ist also eine Frage des finanziellen Spielraums, in welcher Höhe die Selbstbeteiligung ausfallen kann. Auch zur Haftpflichtversicherung gibt es verschiedene Parallelen.

Bei der Kfz-Vollkaskoversicherung wird man ebenfalls in Schadenfreiheitsklassen eingestuft. Die Einstufung in diese Klassen erfolgt aber völlig unabhängig von der Haftpflichtversicherung. Bei der Kfz-Vollkaskoversicherung zeigt die Schadenfreiheitsklasse die Anzahl der Jahre an, in denen schadenfrei gefahren wurde. Diese Schadenfreiheitsklasse spielt bei der Höhe der jährlichen Prämienzahlung eine entscheidende Rolle.

Asigurare Auto in Germania  |  Articole  |  Imprint  |  Contact

© AsigureAuto.de 2023